top of page

Ühingu- ja majandusõigus

Ühingu tegevuse korraldamine

 

 • Äriühingu (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu) asutamise korraldamine nii ettevõtjaportaali kui ka notari kaudu, selleks dokumentide koostamine ja nõustamine. Meie kaudu asutatud ühingule on edaspidiseks tagatud õigusalane nõustamine 10% soodsamalt

 • Mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamine

 • Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

 • Likvideerimine

Muudatused äri- ja mittetulundusühingute registris

 

 • Põhikiri

 • Nimi

 • Omanikering

 • Juhatus ja nõukogu

 • Aadress, sidevahendid

 • Kapitali suurendamine ja vähendamine

 • Kapitali ümberarvestamine eurodesse

 • Eesti väärtpaberite keskregistri teavitamine ühinguga seotud muudatustest

 

bottom of page