top of page

Võla- ja asjaõigus

Lepingute koostamine
 
 • Laenu- ja krediidileping

 • Müügi-, vahetus- ja kinkeleping

 • Üüri- ja rendileping

 • Tööleping

 • Töövõtu- ja käsundusleping ning muu teenuse osutamine

 • Käendusleping ja muud tagatiskokkulepped

 • Nõude loovutamine ning kohustuse ülevõtmine

 • Notariaalselt sõlmitavate lepingute ettevalmistamine (eelkõige kinnisvaratehingud: võõrandamine ja koormamine) ning toimingute korraldamine notaris

 • Kompromissileping

Lepingute analüüs ja nõuete menetlemine

 

 • Aitame kaasa lepingueelsetele läbirääkimistele ning teostame lepingute analüüsi enne nende allkirjastamist

 • Anname nõu, millise lepingu koostamine erinevates situatsioonides oleks kõige otstarbekam

 • Aitame lepingujärgsete õiguste ning kohustuste mõistmisel ning tekkinud vaidluste lahendamisel

 • Võlanõuete käsitlemine (meeldetuletus, pankrotihoiatus, maksekäsu kiirmenetluse avaldus, hagiavaldus)

 • Analüüsime kahju tekkimise aluseid ning hüvitise sissenõudmise perspektiivi

 • Viime kurssi tarbija tema õigustega lepingulistes suhetes, tarbijaõiguste kaitse

 

bottom of page