top of page

Perekonna- ja pärimisõigus

Perekonnaõigus

 

 • Abieluvaralised suhted (varaühisus, varalahusus, vara juurdekasvu tasaarvestus, abieluvaraleping)

 • Ülalpidamiskohustused perekonnas (abikaasa, laps)

 • Nõustamine abielu lahutamisel, vara jagamine

 • Elatise nõude esitamine, elatise suurendamine/vähendamine 

 • Elatisabi taotlemine

 • Vanemate hooldusõigus oma lapse suhtes, st isiku- ja varahooldus (ühine hooldusõigus, hooldusõiguse piiramine/üleandmine)

 • Vanema muud õigused ja kohustused oma lapse suhtes (esindusõigus, otsustusõigus, suhtlusõigus)

Pärimisõigus

 

 • Nõustame pärandaja viimse tahte väljendamisel (testament, pärimisleping)

 • Aitame pärijatel orienteeruda pärimismenetluse õiguslikus rägastikus

 • Pärandi vastuvõtmine, loobumine

 • Pärandvara jagamine kaaspärijate vahel 

 • Pärandvara koosseisu kontroll (pärandi inventuur) 

 • Pärandvara säilimise tagamine (pärandi hoid)

 

bottom of page